Mesafeli Satış Sözleşmesi

cerrahi Yüz Maskesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1 – SATICI

 

Satıcı’nın İsim/Unvanı: Are Sağlık Medikal Ürünleri Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Satıcı’nın Açık Adresi:  Are Medikal FABRİKA 1. O.S.B. Nahcivan Cad. No: 2 06935 Sincan-Ankara, Türkiye

Satıcı’nın Telefonu: 0(312) 267 67 67

Satıcı’nın Mersis No: 0074102121100001

Satıcı’nın E-Posta Adresi: info@aremedikal.com.tr

 

1.2 – ALICI

 

Alıcı’nın İsim/Unvanı: [fatura-isim]

Alıcı’nın Açık Adresi : [fatura-adres]

Alıcı’nın Telefonu : [fatura-telefon]

Alıcı’nın E-Posta Adresi: [fatura-eposta]

 

Sipariş esnasında alıcı bilgileri aremedikal.com.tr adresinden girilecektir.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

2.1 – İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

2.2 – İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, www.aremedikal.com.tr alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

2.3 – İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Satıcı ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemez.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

3.1 – İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli: [sepet-tutar]

 

Kargo Ücreti: [kargo-tutar]

 

Kargo Dahil Toplam Bedeli: [toplam-tutar]

 

Ödeme Şekli ve Planı:

 

3.2 – Söz konusu ürün bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında satıcı adına, “iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.” tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Alıcı malın/hizmetin bedelini ödemekle, ürün bedelini Satıcı’ya ödemiş sayılacaktır.

 

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

4.1 – Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

5.1 – Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Alıcı tarafından karşılanacak her türlü teslimat masrafı “Gönderim Ücreti” adı altında sipariş faturasına yansıtılacaktır.

 

5.2 – Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içinde teslim eder.

 

5.3 – Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5.4 – Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedellrinden Alıcı sorumludur.

 

5.5 – Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) iş günü içinde iade edecektir.

 

5.6 – Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi içerisinde tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kaliye ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.7 – Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir 3. Kişi veya kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kurumun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

5.8 – Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 6 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

6.1 – Alıcı, üye olurken ve sipariş verirken kendisinden talep edilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. Satıcı, Alıcı tarafından bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından kaynaklı uğrayacağı bütün zararları Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgi vermekten ötürü Satıcı’nın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

 

6.2 – Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

6.3 – Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

6.4 – Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 

6.5 – Alıcı, Satıcı veya 3. Kişi tarafından sağlanan bir kampanya aracılığı ile verilen puanların sadece bir alışveriş için geçerli olduğunu, ürün iade edilse dahi bu puanların iade edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

7.1 – Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

 

7.2 – Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç)iş günü içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

7.3 – Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

 

8.1 – Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

8.2 – Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

8.3 – İade kargo bedeli (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi ve ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi kaydıyla)Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı taşımaya uygun bir şekilde yapacağını, malın taşıma sırasında zarar görmesi halinde iade masraflarından sorumlu olacağını ve ürünün iade alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.4 – Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi ve ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

8.5 – Alıcı’nın bir siparişte birden fazla ürün satın aldığı ve bu ürünlerden biri veya birkaçı için cayma hakkını kullandığı biri veya birkaçı için cayma hakkını kullanmadığı durumlarda alıcıya cayma hakkına konu olan ürünlere yönelik teslim masrafları (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi ve ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi kaydıyla)iade edilir.

 

8.6 – Satıcı’nın düzenli bir uygulaması veya dönemlik bir kampanyası çerçevesinde belli sayıda veya belli bedel üzeri siparişlerde teslim masrafını alıcıya yansıtmadığı bir siparişte alıcı siparişte yer alan bazı ürünler için cayma hakkını kullanır ve ilgili siparişin alıcının cayma hakkına konu edilen ürünler bakımından uygulama veya kampanya dışına çıkması söz konusu olursa alıcıdan cayma hakkına konu olmayan ürünlerin nakliye bedeli cayma hakkı nedeniyle iade edilecek bedelden düşülür. “3 Al 2 Öde”, “1 alana 1 bedava” benzeri kampanyalardan yararlanılarak yapılan siparişlerde Alıcı cayma hakkını kullanmak istediği takdirde bütün ürünlerin iade edilmesi zorunludur. Kampanyalı ürünlerden en az birinin iade edilmemesi durumunda iade edilmeyen ürün veya ürünlerin kampanyasız satış fiyatı toplam alışveriş tutarından mahsup edilir.

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

9.1 – Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

 

9.2 – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 10  – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

10.1 – İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

 

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI

 

11.1 – Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı ve 3. Kişiler tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 12 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

12.1 – Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 13 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

13.1 – İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan şekilde yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

 

14.1 – 14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [tarih] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

[tarih]

 

Satıcı : Are Sağlık Medikal Ürünleri Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Alıcı: [fatura-isim]